Časovi matematike

Photo: A Beautiful Mind

Photo: Film Blistavi um (A Beautiful Mind)

Čovek je kao razlomak, čiji je brojilac ono što on jeste, a imenilac ono što misli o sebi. Što je imenilac veći, razlomak je manji.
- Lav Tolstoj

Uzevši u obzir da matematika i dalje predstavlja "mučno pitanje" i zadaje glavobolju većini đaka u osnovnoj i srednjoj školi, članovi našeg tima, a inače sjajni matematičari, odluči li su da Vam pomognu i pokažu da:

Ljudi ne veruju da je matematika jednostavna, samo zato što ne znaju koliko je život komplikovan.
- Dž. F. Nojman

Pomoć pri savladavanju gradiva iz matematike za osnovce i srednjoškolce. Moguć je individualan ali i grupni rad. 

Pri obučavanju dece neophodno je težiti ka tome da se kod njih postepeno sjedinjuje znanje sa umenjem. Izgleda da je od svih nauka jedino matematika sposobna da u potpunosti zadovolji ovaj zahtev.
- I. Kant.
Javite se!
Scroll to Top