Digitalne tehnologije
Chat GPT sistem koji uči i napreduje i zanimanja budućnosti u svetu sa njim
By admin | |
Danas je održano predavanje u Centru za stručno usavršavanje Kruševac ,,Chat GPT sistem koji uči i napreduje i zanimanja budućnosti u svetu sa njim,, projekta Centra za promociju nauke, a u okviru godišnjeg programa Naučnog kluba Kruševac. Autori i realizatori: dr Marija Marković Blagojević, profesor na Univeritetu Singidunum Beograd i Danijela Simonović, dipl. pedagog, Prva tehnička škola Kruševac, sertifikovani trener Privredne komore Srbije za dualno obrazovanje i ekspertkinja za karijerno vođenje i savetovanje.
Mladi u akciji 2023. – Idejom do rešenja – takmičenje timova
By admin | |
Danas je održano takmičenje naših timova iz partnerskih ustanova u okviru Projekta Mladi u akciji 2023 "Idejom do rešenja" po Konkursu za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca, koji sprovodi Centar za inovativno učenje "Bolja/i JA - Bolji MI", finansira Grad Kruševac, i dodeljene su nagrade od strane Biznis inkubatora Kruševac.
Mladi u akciji 2023. – Digitalni marketing
By admin | |
Realizovana još jedna obuka na temu "Digitalni alati za marketing" i zajednička završna radionica u okviru Projekta Mladi u akciji 2023 "Idejom do rešenja" po Konkursu za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca, koji sprovodi Centar za inovativno učenje "Bolja/i JA - Bolji MI", finansira Grad Kruševac.
Mladi u akciji 2023. – Video konferencija
By admin | |
Održana je druga obuka na temu "Digitalni alati za komunikaciju i video konferencije" u okviru Projekta Mladi u akciji 2023 "Idejom do rešenja" po Konkursu za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca, koji sprovodi Centar za inovativno učenje "Bolja/i JA - Bolji MI", finansira Grad Kruševac.
Mladi u akciji 2023. – Cloud Computing
By admin | |
Održana je prva obuka na temu "Digitalni alati za deljenje i skladištenje sadržaja (Cloud Computing) i upravljanje projektima" u okviru Projekta Mladi u akciji 2023 "Idejom do rešenja" po Konkursu za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca, koji sprovodi Centar za inovativno učenje "Bolja/i JA - Bolji MI", finansira Grad Kruševac.
Moodle – Osnovne karakteristike
By admin | |

Moodle je skraćenica za Modularno objektno orijentisano dinamično okruženje za učenje (engl. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment.

Digitalna i informatička pismenost
By admin | |

Da li su digitalna i informatička pismenost isti ili različiti pojmovi i šta ih karakteriše?

Scroll to Top