Mladi u akciji 2023. – Digitalni marketing
Realizovana još jedna obuka na temu "Digitalni alati za marketing" i zajednička završna radionica u okviru Projekta Mladi u akciji 2023 "Idejom do rešenja" po Konkursu za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca, koji sprovodi Centar za inovativno učenje "Bolja/i JA - Bolji MI", finansira Grad Kruševac.
grb_krusevac

Пројекат Млади у акцији 2023 "Идејом до решења" по Конкурсу за имплементацију Локалног акционог плана за младе града Крушевца, спроводи Центар за иновативно учење "Боља/и ЈА - Бољи МИ", финансира Град Крушевац.

Partneri na projektu:

  • Biznis inkubator Kruševac
  • Prva tehnička škola Kruševac
  • Hemijsko-tehnološka škola Kruševac
  • Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija Kruševac, Odsek vaspitačkih studija Kruševac
  • Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija Kruševac, Odsek tehničko-tehnoloških studija Kruševac

Realizovana je treća obuka "Digitalni alati za marketing" i završna zajednička radionica, 03.7.2023. god. u prostorijama Računarskog centra Prve tehničke škole u Kruševcu za učesnike dve srednje i dve visoke partnerske škole iz Kruševca. Nakon sprovedenih obuka učesnici će imati na raspolaganju 2 meseca da uz mentorsku podršku rade na razvijanju svojih ideja. 

Realizator sprovedene obuke je bila:

  • Doc. dr Marija Marković Blagojević, doktor nauka u oblasti Menadžmenta i biznisa, uža naučna oblast Poslovna informatika, a sa učesnicima na ovom projektu realizuje tri radionice: Digitalni alati za deljenje i skladištenje sadržaja (Cloud Computing) i upravljanje projektima; Digitalni alati za komunikaciju i video konferencije; i Digitalni alati za marketing;

  • Realizaciji zajedničke završne radionice pridružile su nam se i edukatori Svetlana Aleksić i Danijela Simonović


Kroz završnu radionicu:
- sumiran je pređeni sadržaj na realizovanim radionicama i obukama,
- obradjena KWL tehnika (znam, želeo/la sam da znam, naučio/la sam),
- formirani su timovi za takmičenje,
- data uputstva za rad timova,
- sprovedena Info sesija o organizaciji takmičenja i vrsti nagrade, i
- uz mentorsku pomoć definisane timske ideje.

Kroz projekat mladima se pruža prilika da razvijaju ključne kompetencije, da ih primene u rešavanju izazova u zajednici, sarađuju, razvijaju ideje, pokreću inicijative i prezentuju ih široj zajednici.

Mladi u akciji 2023 - Idejom do rešenja
Start
23.10.2023.
24.4.2023.
Pogledajte i naš edukativni program "Postanite digitalno pismeni"
Scroll to Top