Mladi u akciji 2023. – Kreativnost
Održana je šesta radionica na temu "Kako podsticati kreativnost" u okviru Projekta Mladi u akciji 2023 "Idejom do rešenja" po Konkursu za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca, koji sprovodi Centar za inovativno učenje "Bolja/i JA - Bolji MI", finansira Grad Kruševac.
grb_krusevac

Пројекат Млади у акцији 2023 "Идејом до решења" по Конкурсу за имплементацију Локалног акционог плана за младе града Крушевца, спроводи Центар за иновативно учење "Боља/и ЈА - Бољи МИ", финансира Град Крушевац.

Partneri na projektu:

  • Biznis inkubator Kruševac
  • Prva tehnička škola Kruševac
  • Hemijsko-tehnološka škola Kruševac
  • Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija Kruševac, Odsek vaspitačkih studija Kruševac
  • Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija Kruševac, Odsek tehničko-tehnoloških studija Kruševac

U Medija centru Biznis inkubatora u Kruševcu 27.6.2023. god. održana je šesta radionica na temu "Kako podsticati kreativnost" za prisutne učesnike dve srednje i dve visoke partnerske škole iz Kruševca.

Realizator edukativne radionice je bila:

  • Svetlana Aleksić, diplomirani psiholog, a sa učesnicima na ovom projektu realizuje tri radionice: Kako motivisati sebe i druge i upravljati vremenom, Timski rad i izgradnja tima; i Kako podsticati kreativnost?;

Kroz projekat mladima se pruža prilika da razvijaju ključne kompetencije, da ih primene u rešavanju izazova u zajednici, sarađuju, razvijaju ideje, pokreću inicijative i prezentuju ih široj zajednici.

Mladi u akciji 2023 - Idejom do rešenja
Start
23.10.2023.
24.4.2023.
Pogledajte i naš edukativni program u0022Postanite digitalno pismeniu0022
Scroll to Top