#projekat
Mladi u akciji 2023. – Rešavanje problema
By admin | |
Treća radionica održana je 31.05.2023.god. u okviru Projekta Mladi u akciji 2023 "Idejom do rešenja" po Konkursu za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca, koji sprovodi Centar za inovativno učenje "Bolja/i JA - Bolji MI", finansira Grad Kruševac.
Mladi u akciji 2023. – Kritičko mišljenje
By admin | |
Održana je druga radionica u okviru Projekta Mladi u akciji 2023 "Idejom do rešenja" po Konkursu za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca, koji sprovodi Centar za inovativno učenje "Bolja/i JA - Bolji MI", finansira Grad Kruševac.
Mladi u akciji 2023. – Komunikacija
By admin | |
Učesnici su detaljno upoznati sa aktivnostima i održana je radionica u okviru Projekta Mladi u akciji 2023 "Idejom do rešenja" po Konkursu za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca, koji sprovodi Centar za inovativno učenje "Bolja/i JA - Bolji MI", finansira Grad Kruševac.
Mladi u akciji 2023.
By admin | |
Projekat Mladi u akciji 2023 "Idejom do rešenja" po Konkursu za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca, sprovodi Centar za inovativno učenje "Bolja/i JA - Bolji MI", finansira Grad Kruševac.
Scroll to Top