Mladi u akciji 2023. – Idejom do rešenja
Centru za inovativno učenje „Bolja/i JA - Bolji MI“ odobren je projekat za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca za 2023. godinu.

- Odobren projekat -

Centru za inovativno učenje „Bolja/i JA - Bolji MI“ odobren je projekat za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca za 2023. godinu

Cilj našeg projekta je „Unapređivanje komptencija mladih neophodnih za pokretanje inicijativa i rešavanje problema u zajednici.

Mladi u akciji 2023


Savremeno demokratsko društvo pretpostavlja aktivne građane koji promišljaju, preispituju, vrednuju i donose odluke. Nezaustavljiv tehnološki napredak, vreme brzih i stalnih promena, izloženost pojedinca velikoj količini informacija, dostupnost velikog broja informacija nameće potrebu za aktivnim, promišljenim i preispitujućim, kritičkim pristupom.


Potreba mladih za život i rad u 21. veku je upravo razvoj ključnih kompetencija: komunikacije, kritičkog mišljenja, rešavanje problema, saradnje i timskog rada, razvoj digitalnih veština. Pored toga važan zadatak je kako motivisati sebe i druge i upravljati vremenom
.


Različita istraživanja koja su spovedena u našoj zemlji pokazuju da ove ključne kompetencije mladi ne stiču i ne razvijaju tokom i u okviru formalnog obrazovanja. Istraživanja takođe pokazuju da veliki procenat mladih ima sindrom prokrastinacije (odlaganja) i da nemaju razvijene veštine upravljanja vremenom, da su uglavnom spoljašnje motivisani i to materijalnim nagradama. Zbog toga ne čudi da je i najveća zamerka poslodavaca da mladi nemaju razvijenu veštinu saradnje, kreativnog rešavanja problema i izazova, da ne pokazuju inicijativu i preduzimljivost.

Partneri na projektu:
- Biznis inkubator Kruševac,
- Prva tehnička škola Kruševac, 
- Hemijsko-tehnološka škola Kruševac, 
- Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija Kruševac, Odsek vaspitačkih studija Kruševac, 
- Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija Kruševac, Odsek tehničko-tehnoloških studija Kruševac.

Kroz projekat se mladima pruža prilika da razvijaju ključne kompetencije, da ih primene u rešavanju izazova u zajednici, sarađuju, razvijaju ideje, pokreću inicijative i prezentuju ih široj zajednici.

Upišite edukativni program "Postanite digitalno pismeni"
Scroll to Top