Digitalna i informatička pismenost

Da li su digitalna i informatička pismenost isti ili različiti pojmovi i šta ih karakteriše?

Karakteristike digitalne i informatičke pismenosti 

Informatička i digitalna pismenost su slični pojmovi, ali postoje određene razlike koje ih karakterišu.

 

Informatička pismenost se odnosi na sposobnost korišćenja računara i razumevanja njegovih osnovnih funkcija.

To uključuje poznavanje računarskih hardverskih komponenti, operativnih sistema, aplikacija i softvera. Informatička pismenost se često koristi u kontekstu rada sa računarom, kao što je korišćenje programa za obradu teksta, tabela, e-pošte itd.

 

S druge strane, digitalna pismenost se odnosi na širi spektar veština vezanih za digitalnu tehnologiju, uključujući informatičku pismenost. Pored znanja o računaru i njegovim osnovnim funkcijama, digitalna pismenost obuhvata korišćenje interneta, mobilnih uređaja, društvenih medija, digitalnih alata za kreiranje i uređivanje sadržaja i sposobnost komunikacije putem digitalnih kanala.

Pored navedenog, digitalna pismenost podrazumeva i sposobnost prepoznavanja, procene i kritičkog razumevanja digitalnog sadržaja, kao što su novine, blogovi, video snimci, slike i drugo.

Ovo uključuje mogućnost da se identifikuju i zaštite od lažnih vesti, krađe identiteta i drugih digitalnih pretnji.

 

Što iz navedenog znači da se informatička pismenost fokusira na korišćenje računara i osnovne računarske veštine, dok je digitalna pismenost širi pojam koji uključuje korišćenje različitih digitalnih tehnologija i veština, uključujući i informatičku pismenost.

Šta podrazumeva digitalna pismenost?


  • Osnovno poznavanje računara – razumevanje hardvera, softvera i operativnih sistema.

  • Korišćenje računara i Interneta – veština korišćenja osnovnih alata za pretragu, pregled i slanje elektronske pošte, razumevanje osnovnih koncepata kao što su URL adrese, e-mail adrese, upravljanje datotekama i mrežom. 

  • Bezbednost na mreži – Razumevanje osnovnih koncepata bezbednosti na mreži, kao što su upotreba antivirusnih programa, zaštita lozinkom i osnovne bezbednosne mere za zaštitu ličnih podataka.

  • Digitalna kreativnost – razumevanje kako da se koriste digitalni alati za kreiranje novih ideja i projekata, primera radi fotografije, video snimci, muzika i web stranice. 

  • Digitalna komunikacija – sposobnost efikasne komunikacije putem digitalnih kanala, uključujući društvene medije, razmenu poruka i video konferencije. 

  • Analiza podataka – sposobnost prikupljanja, analize i interpretacije podataka iz digitalnih izvora. 

  • Programiranje i razvoj softvera – razumevanje osnovnih programskih koncepata i sposobnost pisanja jednostavnih programa

  

Upišite edukativni program "Postanite digitalno pismeni"
Scroll to Top